۱۳۸۷/۰۶/۱۷

و ببنید جمال دُن مجیدی پدر خوانده ی وبلاگستان را

برای احترام به دُن مجیدی با آهنگ پدر خوانده وارد شوید اگر ندارید با دهن بزنید.

و ببینند قدرت مافیای وبلاگستان را :

donmajidi1

برای بزرگتر دیدن عکس روی ان کلیک کنید.

ای زهرا هچ بی ای حزب بانوان ببیند و بترسید از روزی که پدرخوانده خشمگین شود. 

0 نظرات:

ارسال یک نظر