۱۳۸۷/۰۶/۱۰

حتی جایگاه گاز هم می تواند زیبا باشد !

انتظار در جایگاه گاز یا بنزین همراه با بوی بد آن و دود خودرو های اطراف شاید کمی عذاب آور باشد مخصوصا اگر صف طویلی از خودرو ها جلوی رویتان باشد.

اما بعضی از این جایگاه ها هستند که  با زیباییشان از عذاب شما می کاهند.

 

37bfbd0432dd8985b31d14e591ef7f72-orig

repsol-gasolinera-norman-foster-gas- 

gas station 

d44a78960d82558eb06ed88a35452577-orig 

8a6eae4d9f46dba86d749d635a7b701f-orig 

9652976adab0e40dff2a36a4ffba9031-orig 

d9b27c454c6fee817fa14c0efe700b58-orig

0 نظرات:

ارسال یک نظر