۱۳۸۷/۰۵/۱۱

گلی که به سبزه آراسته شد

قطعی برق کمبود حالا آقایون فرمودن از ساعت 2 تا 9 آبتونم قطع میشه

0 نظرات:

ارسال یک نظر